Imprimir

Convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria

el . Publicado en Xunta Directiva

O domingo día 29 ás 11 celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria  da Asociación Veciñal.

Estimado/a socio/a:

Pola presente convócaselle á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará no Centro Cultural o día 29 de abril ás 11:00 horas en primeira convocatoria a ás 11:30 en segunda convocatoria.

Orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta da Asemblea Ordinaria anterior.
  2. Informe de xestión
  3. Informe de tesourería
  4. Rogos e preguntas

Esperando contar coa súa asistencia, reciban un cordial saúdo

A Secretaria                                                            O Presidente

Dna. Soledad Bastos Lago                                 D. Camilo Alonso Costas